Sommartid och åska!

OBS! Kom ihåg att också stänga av modemet från elnätet när det åskar!

blixt

 

Julhälsning

Julbild

Planerat underhåll

På grund av ombyggnadsarbete kommer fibernätet att vara ur bruk i Purmo området onsdagen den 1.7.2020

Beklagar eventuella besvär detta orsakar.

 

 

Andelsstämma 11.7.2019

Föredragningslista för andelsstämma

11.7.2019 kl. 19.00, Neste Edsevö

Stämman öppnas                               

- Val av precidium för stämman     

- Stämmans laglighet                        

- Val av protokolljusterare               

- Representerade andelsägare                      

-  Fastställande av bokslut

- Disposition av årsvinst                    

- Beviljande av ansvarsfrihet

- Styrelsenarvoden            

- Val av styrelsemedlemmar           

- Val av revisor och revisorssuppleant          

- Beslut om bemyndigande av styrelsen att fastställa anslutningsavgifter

- Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till stämma skall göras

Stämman avslutas